وضعیت تولید ومصرف روانکار در جهان

وضعیت تولید ومصرف روانکار در جهان

وضعیت تولید و مصرف روغن در جهان

روغنها کاربردهای بسیار مهمی در موتور های احتراق داخلی ،وسایل نقلیه،چرخ دنده های صنعتی ،کمپرسورها،توربین ها و سیستم های هیدرولیک و غیره دارند. 90در صد از روغنهای مصرفی را روغنهای روانکار تشکیل میدهد که در بین آن ها روغن های خودرو بیشترین مصرف را دارند.

دذ حال حاضر بیش از 1700تولید کننده روانکار در سراسر جهان وجو دارند که حدود200شرکت به صورت جانبی ودر کنار تولیدات دیگر روانکار تولید میکنند و حدود 1500شرکت به صورت اختصاصی به تولیدروانکار پرداخته اند .بیش از 60 درصد از روغنهای مصرفی در سراسر دنیا توسط کمتر از 2درصد این شرکت ها تولید میشوند .نام بزرگترین تولید کنندگان روانکار ها میتوان به :

1-شرکت اکسون موبیل در کشور آمریکا

2-شرکت شل در کشور بریتانیا وهلند

3-شرکت بی پی در کشور انگلیس

4-شرکت فوکس در کشور آلمان

نام برد.امروزه دنیای صنعت نیازمند دانش فنی جامع و کاربرد صحیح و اصولی روانکارهاست .اگر روند مصرف روانکارها در بعضی مناطق جهان رو به کاهش است ،بدین معنی است که روانکارهای جدید قابلیت ها و پایداری بیشتری یافته اندو تحقیقات پژوهشگران این صنعت به سمت استفاده کمتر و باز دهی بیشتر روانکارها سوق پیدا کرده است .

در سال 19999بیش از 37.3میلیون تن روانکار در جهان مصرف شده است که در این بیتن سهم روانکارهای خودرو 56 در صد،روانکار صنعتی 29 درصد و روغنهای دریایی 5 درصد و روغنهای فرآیند 10 درصد بوده است.البته باید در نظر داشت که روغنهای فرآیند رئانکار به حساب نمیاید زیرا به عنوان ماده اولیه در فرایند تولید شرکت میکنندومصرف میشوند.در میان روغنهای صنعتی ،روغنهای هیدرولیک 38درصد ،روغنهای دنده صنعتی 7درصد ،سیالات فلز کاری 17درصد،وگریس ها 5درصد کاربرد داشته اندو 33در صد نیز به دیگر روغنهای صنعتی مربوط میشوند.

در بین قاره های جهان ،اروپای غربی و آمریکای شمالی با اینکه فقط 10.7در صداز جمعیت جهان را تشکیل میدهند ،بیش از 40.6در صداز کل مصرف روانکارها را به خود اختصاص داده اند.

از سال 1970 تا سال 1999جمعیت جهان 57در صد رشد داشته است ،در صورتی که میزان رشد تقاضای روانکار تنها معادل 12.9در صد بوده است. به بیان دیگر در این بازه ی زمانی (از سال 1970 تا 1999)میزان تقاضای روانکار تا 6.1کیلوگرم به ازای هرنفر کاهش یافته است.این موضوع نماینگر روند رو به رشد کیفیت روانکارهای جدید است.

مسئله مهم دیگر اهمیت میزان زیست تخریب پذیری و مسائل زیست محیطی روانکاهاست.متاسفانه بیش از 50 درصد از روانکارهایی که امروزه در جهان تولید میشود آلوده کننده محیط زیست هستند.به همین دلیل ،پژوهش های نوین به سمت تولید روانکارهای زیست تخریب پذیر پیش میروند.

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button

منو اصلی