جدول معادل یابی روغن صنعتی

 
بهران نفت پارس ایرانول شل توتال کاسترول موبیل فوکس
توان - - Rotella SX Super A CRI monogtde Delvac 1000 Titan Diesel HD
توان  سوپرکیان 3000 Talona Super A XL Delvac 1000 Titan Diesel HD
جنوب رخش شتاب سوپر جم 4000 Rotella X - CRH multi Delvac Special Super -
خودرو تیزرو 6000 Shell Helic Motor Oil Quartz 2500 Quartz 3000 MGO Mobil HD Titan Super
تکتاز ارس 8000 Helix Red Quartz 4000 GTX Castrol Motor Oil SuperFlow XD Super 4 SX
پیشتاز پایا 12000 Helix Quartz 5000 GTX compact Small Engine Oil Mobil Extra 4t Super 4 SX
سوپر پیشتاز سوپر پایا 16000 30000 Helix Super Quartz 5000 SL Quartz 7000 Quartz 9000 Magnatec GTX Mobil Super XHP Mobil Super FE Special Super GT/CARAT MC/SuperSyn
رانا سوپر پیشرو - Formula Shell Helix Ultra Helix Plus Quartz INEO MC3 GTX High Mileage Magnatec Mobil clean 5000 Mobil Super 2000 Mobil Super 3000 Titan SuperSyn/Titan GT1/GT1 Pro
صحرا کویر خلیج D-4000 S 7294 Oil Rotella X Rubia B Rubia H Tropical Delvac 1200 Titan Diesel HD
بندر - - Rimula D Rubia C CRD Delvac 1200 D -
شهاب آذرخش ویژه پاسارگاد هامون D-5000 D-7000 Rimula D Rubia C CW CRD Delvac 1300 Titan Diesel CD
- هیرمند لنج - Rimula Plus Rubia X ViscoPlus 2000 Delvac Super Series -
ژنراتور کلاس I ژنراتور ژنراتور ویژه - Rimula J Rubia D HD Delvac 1300 Titan Universal XT
خودرو دیزل لنج رعد دیزل D-9000 Rimula M Rimula D extra Rubia XT Rubia 4200 GTD Delvac Super Titan Diesel Plus/Titan HD Super
- پایدار D-15000 D-17000 Rimula X MultiGrade Rimula D Rubia Tir 6600 Tection Medium Tection J-Max - Titan Truck/Titan CFE
سوپر توربو دیزل توربو E III سوپر پایدار - Rimula Ultra XT Rimula X Rubia Tir 8600 Rubia Tir 7400 Rubia Tir 7200 Tection Global Agri PowerMax Delvac 1 Titan HPE/Truck/UNIC/Plus MC
ATF II انتقال اتوماتیک ATF II ATF II Fluide II D Fluide ATX TQ-D Mobil ATF 220 Titan ATF 3000/Titan ATF DEX IID
ATF III انتقال اتوماتیک ویژه ATF III Donax TX Donax TG Fluide G3 FluideMatic Transmax Z Mobil ATF 320 Titan ATF 4000/Titan ATF 3353
- مدوس - Donax Transmission - Mobilube C Gear Oil
سمند MB سمند مدوس EP EP Spirax G Spirax GX Total EP Total EP FE EP Range Mobilube GX-A Titan Super Gear/Titan Gear MP
75W80 75W90 سمند - Spirax GSX Spirax GSX Transmission BV Transmission XI Syntrans Max Mobilube XHP Titan CYTRAC LD
سمند ویژه سمند VMB مدوس EPS Spirax A Spirax AX Spirax A Spirax AX Transmission TM Transmission XPM Transmission RS EPX Range Mobilube HD Plus Titan Super Gear HYP
75W90 سمند ویژه - Helix Synthetic Gear Helix Synthetic Gear Transmission BM Transmission ALD Syntec Gear Oil Mobil Delvac Synthetic Gear Oil Mobilube SHC Titan CYTRAC SL
پاک فلاشینگ FL Classis A Flushing Oil Flushing Oil Flushing Oil RenOil LD 10
- کیوان C Vitrea Morlina Cirkan C Magna Vactra RenOil AR
- کیوان مبارکه - Morlina T Vitrea M Cortis RM MAGNA XX vacuoline 500 RenOil Morgear
گردان ویژه تراکتور - Harvella T Multagri TM Multagri Super Agri MP Agri MP Plus Mobil Agri Extra Mobil Agri Super Titan Hydramot Agrifarm STOU
گردان UTTO - - Donax TD Transmission WB Transmission MP Agri Trans Plus Mobil Fluid 424 Titan Hydra PLANTO/AGRIFARM
لوکوموتیو BM لکوموتیو EMD Caprinus HTD Rubia G LocoMax DIOL RD -
لعل کهربا شاسی رواند (کاپ) - Unedo Livona - Impervia CL Spheerol L Grease AA Grease 4D Renolit Dark Cup/Renolit LAC
یاقوت ماهان - Alvania Alvania R Alvania RL Multis Spheerol MP Mobilux Mobilgrease MP Renolit GP/Renolit MP/Renolit FWA
یاقوت EP ماهان - Alvania EP Multis EP Spheerol EPL Castrol HDLithium Mobilux EP Renolit FEP/Renolit FAP
دی بهمن سهند سهند ویژه AF-G ShellZone Antigel Castrol AntiFreeze AntiFreeze Extra Fricofin
- پارس لاک - FormulaShell TM Brake Fluid DOT-3 HBF3 Castrol Brake Fluid Dot 3 Mobil Brake Fluid Dot 3 Brake Fluid(Dot 3)
- پارس لاک - Shell Brake Clutch Fluid DOT-4 Super HBF3 Ferodo Brake Clutch Fluid Dot 4 Mobil Brake Fluid Dot 4 HD Brake Fluid (DOT 4)
دوچرخ سیکلت دو زمانه دو زمانه ویژه - Advance SX 2 Special 2T Castrol 2T Mobil Super 2T Titan Mix/Titan 2T M
تندر تیزرو M100 M150 Lawn 4 Mower 4T Activ 4T Mobil Super 4T SILKOLENE Super 4 SX
پاک پارس CNG - Helix CNG Rimula NX Quartz CNG GTX CNG Delvac Super GEO Titan CNG MC
گازسوز VEM - - Mysella MA Nateria MJ CRF Mobil Pegasus 710 Titan GANYMET
گازسوز VEM گازسوز STL پارس گازسوز G.I.C.X Mysella LA Nateria MH Duratec L Mobil Pegasus 705 Mobil Pegasus 905 Titan GENYMET LA
شبدیز 10 قطره ویژه توان 10 قطره سوپرکیان 10 ایرانول 10 Talona Rubia B Rubia H - Mobil Hydrolic Titan Diesel HD
آذرخش ویژه 10 پاسارگاد 10 هامون 10 D-7000 Rimula D Rimula XT Rubia S Rubia C CRD Mobil Delvac Hydrolic Titan Diesel CD 10W/Hydraulic Oil 10W
هیدرولیک H بابک ویژه بابک H SHell Tellus Azolla ZS Hysphin AWS Mobil DTE 20 Series Renolin B
درفش بابک CX Hydrolic Fluid Tellus C Cirkan RO Hysphin VG Mobil DTE Oil Named Series Renolin A/Renolin DTA
- - Tellus DO Azolla DZF Vario HDX Mobil Hydrolic Oil HLPD -
هیدرولیک HP H GTL Tellus S Azolla AF Hysphin ZZ Mobil Hydrolic Oil M Renolin ZAF B
هیدرولیک T هیدرولیک اتوماتیک - Tellus T Equivis ZS Hysphin AWH-M Mobil DTE 10M Series Renolin MR-MC
هیدرولیک TX - - Tellus TX Equivis ZS - Mobil SHC 500 Series Renolin B HVI
توربین توربین EP توربین HB HBX Turbo Oil - Perfecto T Mobil DTE Oil -
توربین SP توربین گازی GT GTL Turbo GT TurboSPEC 925 HQ - Mobil DTE 700 Eterna
توربین توربین HB HBX Turbo Oil T - Perfecto T Mobil DTE 790 Series -
توربین SP توربین گازی GT GTL Turbo Oil T Turbo Oil J Preslia - Mobil DTE 700 Series -
- - - Turbo Oil GT Preslia GT- - Mobil DTE 800 Series -
کمپرسور VDL کمپرسور VDL Corena S Dacnis VS Aricol PD Mobil Rarus 400 Series Renolin AC/Renolin 200 Series
- - LPT - Dacnis LD - Mobil Rarus SHC 1000 Series Renolin SC/MC Series
کمپرسور VDL - - Corena AS Dacnis SH Aricol SR Mobil SHC 600 Series -
- - - Madrella Oils GP Madrella Oils GS Orites DS Aricol PG Glygoyle Series Renolin LPG
- - - Corena D - - Mobil Pegasus 505 Series Renolin DD/VDL Series
- - - Corena P Dacnis P - Rarus 800 Series Renolin 500 Series
سرد سرد ویژه کمپرسور برودتی - Clavus Lunaria FR Icematic Series Mobil Gleargoyle Arctic Renosin K
بردبار نیسان IG Omala Oil Carter EP Alpha SP Mobil Gear XMP Renolin CLP
- - - Omala Oil F Carter ST Tribol 110 Mobil Gargoyle HE Series Mobil Gargoyle Series Renolin CLP Plus
بردبار PS - - Omala Oil HD Carter SH AlphaSyn HG AlphaSyn EP Mobil Vactra Oil Numbered Series Mobil Vacuoline 1400 Series Renolin UNISYN
بردبار PG - - Tivela S Tivela W Carter SY AlphaSyn PG Mobil Almo 500 Series Renolin PGP
مقاوم مقاوم K راک دریل - Tonna T Tonna S Tonna V Drosera MS Magna BD Magnaglide D Mobil Cut Renep/Renep KN
مته شکیب - Torcula Pneuma RD Enviro Oil Mobil Cut 202 RENEP C
تراش اترک MF Dromus B Lactuca MS Cooledge BI Mobil Met 760 Series EcoCool 2510 N
- - - Lubricool Vulsol MS Syntilo 1023 - EcoCool SLF
برش اسکروماشین - Garia D Valona St Ilobroach 13 - Ecocut 500/200 Series
آبکار آبکاری ویژه کوئیچینگ - Voluta C Drasta C Iloquench 395 MobilTherm Thermisol QB/QH
آبکار گرم کوئیچینگ 150 - Voluta H Voluta VH Drasta H Iloquench Mobil SHC Cibus Thermisol QW
حرارت حرارت HT Thermai Series Seriola 2100 Seriola 1510 Perfecto HT5 - Renolin Therm
- - JVHKS Thermia B Seriola 1510 - Mobilect UNIVOLT N61B -
- - - - - - Cylinder Oil -
ترانس II - - Diala B Isovoltine II Transformer Oil - Renolin ELTEC TI
بهران کاویان - - Valvata J Cyl Cresta Series - Renolin CH Series
تایر 840 تایر 845 رابر 840 - Catnex S Torilis - - -

جدول معادل یابی روغن صنعتی برای انواع روغن صنعتی مهم بازار برای شما گردآوردی شده است تا با بهره وری از آن برای انتخاب روغن مورد نظر خود بهترین ها را انتخاب کنید.

اگر علاقه مند به دستیابی به حداکثر بهره وری در عملیات صنعتی و تولیدی خود و کسب اطلاعات بیشتر در مورد طیف وسیعی از روغن های صنعتی سانا شیمی البرز هستید، توصیه می کنیم با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

منو اصلی

Call Now Button