فرمولاسیون روغن موتور

فرمولاسیون روغن موتور

فرمولاسیون روغن موتور:

فرمولاسیون روغن موتور در بین روانکارها ،جز فرمولاسیونهای پیچیده بحساب می آید.زیرا این روغنها دارای انواع مواد افزودنی هستند که درصد استفاده هریک از این مواد افزودنی در کارایی روغن تاثیر به سزایی در کارایی روغن دارد.

ساده تریت تعریفی که برای روغن موتور میتوان ارائه کردبه صورت زیر میباشد:

روغن موتور =روغن پایه +بسته مواد افزودنی

در مقایسه دیگر روانکارها،نوع روغن پایه استفاده شده برای تولید روغن موتور در کیفیت آن تاثیر بسیار زیادی دارد.برای تولید روغن موتور از انواع روغنهای ،مانند روغن پایه های معدنی ،روغن پایه های بدست آمده با روشهای تصفیه هیدروژنی(روغنهای نیمه سنتزی وروغن های تمام سنتزی )و…میتوان استفاده کرد.البته روغن پایه رامیتوان از تصفیه مجددروغنهای کارکرده بدست آورد.کیفیت این روغنهای پایه که به روغنهای تصفیه دومیا تصفیه مجدد معروف هستند به روشهای عمل تصفیه مجددبستگی دارد.با بکارگیری روشهای تصفیه جدید و مناسب میتوان روغن پایه ای با کیفیت برابر با روغن تصفیه اول بدست آورد.در کشورهای اروپایی بدلیل کمبود نفت خام و مسائل زیست محیطی توجه ویژه ای به تصفیه مجدد روغنهای کارکرده شده است.

پس از انتخاب روغن پایه مناسب ،نوبت اضافه کردن مواد افزودنی است.نوع و مقدار مواد افزودنی ،بسته به نوع روغن پایه و شرایط کاری موتور انتخاب میشود.اضاف کردن این مواد به روغن پایه از 5تا 25 درصد وزنی متغیر است.

مواد افزودنی روغن موتور ترکیبات شیمیایی هستند که به روغنهای پایه اضافه میشود تا خواص ویژه ای را در روغن ایجاد میکند.به طور کلی افزودنی های روغن موتور را از نظر عملکرد میتوان به سه دسته تقسیم کرد :

مواد افزودنی حفاظت کننده سطوح

مواد افزودنی که کارایی روغن موتور را افزایش میدهند

مواد افرودنی که از روغن موتور محافظت میکند.

بسیاری از خواص روغن موتور فقط به کمک این مواد افزودنی در روغن به وجود می آیند.مهمتری مواد افزودنی در یک روغن موتور باید وجود داشته باشد عبارتند از :

مواد افزودنی پاک کننده و معلق کننده،مواد افزودنی باز دازنده اکسیداسیون ،مواد افزودنی ضد سایش،مواد افزودنی ضدکف،مواد افزودنی بهبود دهنده شاخص گرانروی ،مواد افزودنی ضد سایش،مواد افزودنی کاهش ضد اصطحکاک،مواد افزودنی باز دارنده خوردگی و مواد افزودنی پایین آورننده نقطه ریزش.

لازم بذکراست با توجه به توضیحات داده شده  علی رغم تحریمهای وارده بر کشورمان شرکت سانا شیمی البرز توانسته است بهترین موادهای افزودنی روانکارها را برای تولید محصولات خود بکار برده است.لازم بذکراست شرکت سانا شیمی البرز توانایی تامین ادتیو و افزودنی های روانکار را برای تولید کنندگان محترم روغنهای صنعتی و موتوری را دارا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button

منو اصلی